Đăng nhập
Chiếc máy tính siêu nhỏ, nhỏ hơn cả hạt muối

Mashable cho biết, chiếc máy tính tí hon này đi kèm chip x86 từ năm 1990 với số lượng bóng bán dẫn của nó chỉ nằm trong khoảng vài trăm nghìn. Đó là một con số cực nhỏ khi so sánh với sức mạnh đến từ siêu máy tính Watson hoặc máy tính lượng tử của công ty.

Chiếc máy tính siêu nhỏ, nhỏ hơn cả hạt muối - 1

Chiếc máy tính của IBM có kích thước siêu nhỏ gọn.

Mặc dù vậy mục tiêu của IBM đối với máy tính nhỏ này đó chính là cung cấp một nguồn dữ liệu cho blockchain. Cụ thể, nó sẽ sắp xếp dữ liệu được cung cấp với AI và có thể phát hiện gian lận cũng như trộm cắp, ngoài việc theo dõi các lô hàng.

Ấn bản nói rằng máy tính sẽ có giá dưới 0,1 USD để sản xuất, cho thấy dự đoán của IBM rằng các loại máy tính này sẽ được sử dụng trong các hệ thống nhúng khoảng 5 năm tới. Mặc dù vậy, hiện tại sản phẩm chỉ xuất hiện ở dạng nguyên mẫu và cũng chưa có thông tin nào xác nhận về ngày phát hành.