Đăng nhập
Danh sách các trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2018
Dưới đây là danh sách các trường đại học đã chính thức công bố phương án tuyển sinh 2018 dành cho các bạn học sinh tham khảo thêm:

 

23.

22. Học viện Quân y công bố phương án tuyển sinh 2018.

21. Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự công bố phương án tuyển sinh 2018.

20. Đại học Bách Khoa công bố phương án tuyển sinh 2018.

19. Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2018.

18. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông công bố phương án tuyển sinh 2018.

17. Học viện Tài chính công bố phương án tuyển sinh mới nhất năm 2018.

16. Đại học Nông Lâm TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2018.

15. Đại học Yersin Đà Lạt công bố phương án tuyển sinh 2018 với 850 chỉ tiêu.

14. Đại học Sài Gòn công bố phương án tuyển sinh 2018 với khoảng 4000 chỉ tiêu.

13. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM công bố dự kiến tuyển sinh 2018.

12. Đại học công nghệ - ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2018.

11. Đại học Kinh tế TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2018.

10. Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai công bố phương án tuyển sinh 2018.

9. Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2018.

8. Đại học Luật TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2018.

7. Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2018.

6. Phương án tuyển sinh 2018 trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

5. Phương án tuyển sinh 2018 trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

4. Phương án tuyển sinh 2018 trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

3. Phương án tuyển sinh 2018 trường Đại học Quốc gia TP.HCM.

2. Đại học Huế công bố phương án tuyển sinh 2018.

1. Đại học Kinh tế Quốc dân công bố phương án tuyển sinh 2018.