Đăng nhập
Không phải nộp học bạ THPT trước khi sơ tuyển vào trường quân sự

Thông tin từ Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết năm 2018, các địa phương, đơn vị tổ chức sơ tuyển cho thí sinh từ ngày 1/3 đến ngày 25/4.

Thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào hai đợt:

- Đợt 1 vào tuần 4 tháng 3

- Đợt 2 vào tuần 2 tháng 4.

Về thủ tục sơ tuyển, mỗi thí sinh đăng ký sơ tuyển phải có 1 bộ hồ sơ sơ tuyển do Ban tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng phát hành thống nhất gồm: 1 bản thẩm tra xác minh lý lịch do cán bộ tuyển sinh quân sự cấp huyện và đơn vị đi thẩm tra.

- 1 phiếu khám sức khỏe do Hội đồng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện và đơn vị khám.

>>>> Điều kiện sức khỏe để thi vào các trường quân đội năm 2018.

- 3 phiếu đăng ký sơ tuyển do thí sinh tự khai, có xác nhận của Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện, đơn vị cấp trung đoàn.

Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên, nộp 1 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên hợp lệ, đúng quy định. Thí sinh không phải nộp bản sao học bạ THPT.

Khi tham gia sơ tuyển, thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ sơ tuyển thuộc phần quy định thí sinh tự khai và trực tiếp đến nộp hồ sơ sơ tuyển cho Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện (đối với thí sinh ngoài quân đội) hoặc cấp trung đoàn (đối với quân nhân tại ngũ) theo đúng thời gian quy định.

Khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu;

Tham gia chụp ảnh để dán vào hồ sơ sơ tuyển;

Tham gia khám sức khỏe sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện hoặc cấp trung đoàn tổ chức.

Lệ phí sơ tuyển là 50.000. Lệ phí hồ sơ sơ tuyển là 4.500đ.